Achtergrond

Panoramisten

INSIDEOUT  is een community art project .

Dat betekent dat er een gemeenschap van mensen ontstond die steeds groter werd. Het bestuur probeerde om de initiatieven die er geboren werden gaandeweg te ondersteunen.

Naast het schilderen was dat b.v. de muziek. Componist Wander Kars is er in geslaagd om alle muzikale inbreng van de deelnemers tot een geheel te arrangeren. Het was spannend hoe dit zou uitpakken. Op afdelingen en in zijn studio werden opnames gemaakt. De aarzeling en  de onzekerheid geeft juist de kracht aan het muziekstuk  'Water' . Door de muziek werd de schildering als intenser ervaren.

In het arrangement waren herstellende quotes te horen, ingestuurd door de deelnemers, zoals bv: "Herstellen doe je samen".

De gedichten: 'Geluiden uit de Binnenwereld',  kwamen te staan op de meest markante plaatsen in Franeker en op het terrein van de GGZ. Ondanks de zorgen over vandalisme hebben ze daar drie maanden ongeschonden gestaan.

Bij de opening droegen we vlaggen mee gemaakt op allerlei afdelingen. Daarop stond ieders individuele landschap van stemmingen.

Tijdens de openingsmaanden was er elke zondag wel een concert.  Voor sommige mensen was het de eerste keer dat ze een podium kregen, anderen waren meer geroutineerd.  Maar het was altijd bijzonder, stimulerend en inspirerend.

De ruim 2500 bezoekers die ons Panorama bezochten werden voor het grootste deel ook Panoramisten, in die zin dat mensen vaak terugkwamen en vertelden wat het hen deed om dit kunstwerk te zien. Men vond er herkenning, trooste, stilte, verwondering. Zij verbonden zich met ons, met het kunstwerk en onder de kastanjeboom vlakbij de tent van de expostie kwamen we tot mooie gesprekken. 

Zo werd het betekenisvol voor iedereen.

Steeds weer opnieuw zochten we naar kwaliteit , naar herstelondersteunende activiteiten, heel bewust, maar uiteindelijk gingen veel zaken juist in de flow. Dat kwam denken wij, doordat iedereen dit project een warm hart toe droeg.