Achtergrond

Panorama gaat door!

Maandag 16 december 2019

Tekst: Jantsje Walstra
 

Een nieuw bestuur ontvouwde op de première van de film op vrijdag 22 november, in filmhuis Slieker, de plannen voor de voortgang van het Panorama!

Rommy Soepboer, de nieuwe voorzitter vertelde puntsgewijs wat we nog kunnen verwachten de komende tijd. We gaan Panorama Inside Out weer exposeren, volgend jaar zomer in Drachten. Er zijn positieve gesprekken met de directie van het Adverium aldaar. Er komt een informatiecentrum en de film wordt hier vertoond. Tevens is het de bedoeling voorlichting te geven over het leven met een psychische kwetsbaarheid en workshops op deze locatie te verzorgen.
Gelijktijdig zal er een expositie zijn in het Drachtster Museum van werk van Klaas Koopmans,een getalenteerde kunstenaar die lange tijd in het Franeker Ziekenhuis verbleef.
Verder is het plan om het werk van een aantal Friese kunstenaars naar Amsterdam te brengen. We gaan dan naar Galerie Beeldend Gesproken, waar Baukje Spaltro (artistiek leider Panorama) connecties heeft.`Zo breidt de community zich uit.
De komende tijd zal het bestuur zich inspannen om een goed projectplan, met begroting en dekkingsplan te maken.
We waren blij met de woorden van Adriaan Jansen, bestuursvoorzitter van de GGZ Friesland:
Hij bevestigde nut en noodzaak van projecten als het onze en pakte de boodschap op die wij als panoramisten ook graag de wereld in willen zenden: de meeste mensen uit de psychiatrie zijn slachtoffers in plaats van daders. Het wordt tijd voor een radicaal andere beeldvorming.

Marjan de Wal, vertelt deze middag over haar deelname aan het project. ,,Ik kwam vanuit een poliklinische behandeling voor een lichte depressie en op een gegeven moment kwam ik bij het Panorama terecht. Daar haalde ik veel voldoening uit. Ik ontdekte dat het steeds groter en groter werd, dat hele Panorama en alles wat daarbij kwam. Ik vond het mooi daar aan meegewerkt te hebben.”

De film
En toen was er de première van de film gemaakt door Inge Willems en Baukje Spaltro. Hoofdzakelijk deelnemers vertelden wat ze vonden van het meewerken aan dit Panorama. Wat ze geschilderd hadden, wat ze zelf erin kwijt konden, hoe de samenwerking was en dat het zingevend was. Het is een hele mooi indrukwekkend documentaire geworden.

Baukje Spaltro had het slotwoord. Ze vertelde dat het samen schilderen een middel was om met elkaar in gesprek te raken. Het was een groot avontuur waarin je samen aan een groot project werkt en je in dienst te stelt van een groter geheel. Het is een voorbeeld voor de samenleving zoals als het is gegaan met een prachtig kunstwerk als eindresultaat.

Het publiek was lovend. De film maakte veel indruk. De kwetsbaarheid werd een kracht. Prachtig om te zien. Een bijzonder goed voorbeeld van een Mienskips project.

terug