Achtergrond

Legacy: expositie en de film

De Legacy:

Onder druk van  enthousiaste reacties van ons publiek heeft het voormalig bestuur besloten om de expositie nog een maand te verlengen (tot eind augustus 2018).  Van het aanvankelijke idee om na afloop het doek meteen op te delen, is men afgestapt. De verontwaardiging hierover was te groot, omdat het zo een mooi kunstwerk is geworden. Momenteel hangt het goed opgeborgen.

We zijn heel tevreden over al wat het project heeft gebracht en nog steeds brengt:

- Op een van de ouderenafdelingen werkt een creatief begeleidster maandelijks met de dan opgenomen cliënten aan een thema volgens de co-creatie methode. Het doek wordt opgehangen voor  bezoekers.

- Bij MindUp Franeker worden creatieve activiteiten uitgebreid.

-  In de personeelskrant van de GGZ is extra aandacht besteed aan mensen met een psychische kwestbaarheid die, vanuit ons  project, zijn aangedragen om publiciteit voor hun  eigen (startend) bedrijf.

-  Een van onze kunstenaars deed mee aan een expositie in Oldeberkoop, en won daar bijna de publieksprijs.

-  Een van de kunstenaars schildert sinds ons project weer op doek en maakt het ene mooie werk na het andere.

- Een groep deelnemers is een eigen schildersgroep begonnen en komt elke 14 dagen bij elkaar in Leeuwarden.

- Het gedichtenpad op de GGZ blijft daar bestaan.

- Twee van onze deelnemers openen dit jaar hun eigen atelier ( Lemmer en Leeuwarden).

- Dankzij het Panorama is er een artikel verschenen over de zorgen van een moeder met een psychische kwetsbaarheid. Zij heeft de indruk dat ze zich constant moet bewijzen door een super moeder te zijn. Een eerste geluid op dit terrein en tevens erkenning voor dit vaak stille  verdriet.

- Een van de deelnemers gaat optreden met haar eigen liedjes op het zingevingsfestival in Bakkeveen.

- Door ons project zijn we in contact gekomen met Anne-Goaitske Breteler. Zij gaat onderzoek doen naar de veranderingen in de psychiatrie vanaf de jaren '70. De resultaten zullen verschijnen in een boek. Veel deelnemers kunnen  hieraan meewerken.

- Bij Atelier Brût in Leeuwarden hebben al meer dan vijftien mensen een bijdrage kunnen leveren tbv een expositie. Heel stimulerend en het moedigt ook andere mensen aan tot tekenen en schilderen.

- Vanuit andere GGZ instellingen is interesse voor ons project. Mogelijk dat ze op Curaçao dit concept ook gaan overnemen.

De FIlm, de Legacy

We hebben ruim zeven uur ruw beeldmateriaal. Daar is nu een film van gemaakt van ruim een half uur. Aan het woord zijn de initiatiefneemster, de artistiek leider en veel deelnemers. Zij vertellen over wat deelname aan dit project voor hen heeft betekend.

Er komen twee versies, een met nederlandstalige ondertiteling en een engelstalige. Een van onze deelnemers heeft als tolk voor ons hier aan gewerkt.

Er komen twee premiéres: een bij Beeldend Gesproken in Amsterdam en een in het Filmhuis Slieker  in Leeuwarden. Daarna gaan we op uitnodiging het land in om voorlichting te geven en  het gesprek te voeren over het doorbreken van taboes . We sluiten ons daarbij aan bij de landelijke campagnes die op dit moment gevoerd worden.

Een vrije grote groep van deelnemers heeft zich bereid verklaard om dit project verder uit te dragen als ambassadeurs. We gaan naar scholen, festivals , buurthuizen en andere Ggz instellingen.

Op dit moment werkt een nieuw bestuur hard aan de voorwaarden voor een complete expositie, bij voorkeur in Friesland/Leeuwarden. Het streven is: eind dit jaar of begin volgend jaar (2020). Dan kan men het opnieuw gaan bekijken en is er voor diegene die het gemist heeft een nieuwe kans.

Deelnemers zullen dan de gasten en bezoekers gidsen door het Land van Stemmingen. Zij hebben zich met het Panorama verbonden.

En er worden mogelijkheden van aanvullende activiteiten - op het raakvlak van kunst/psychiatrie en natuur - onderzocht. 

Ook hierbij zijn herstelondersteuning, schoonheid en kwaliteit uitgangspunten.