Achtergrond

Het artistieke proces

Hoe kwam het tot stand?

Elke deelnemer is van belang  was het uitgangspunt in dit proces. Door ieders eigen unieke bijdrage, de essentie, ontstaat er een geheel. Dit alles volgens de co-creatie methode, ontwikkeld door kunstenares Baukje Spaltro.

In het najaar van 2017 waren er op allerlei plaatsen in de provincie gesprekskringen, soms extra ondersteund door ervaringsdeskundigen, creatief therapeuten  en geestelijke verzorging. Het onderwerp : Stemmingen en het Friese Landschap.

Over stemmingen: Wat zijn dat nou eigenlijk? Heb je er zeggenschap over? Welke is je vertrouwd? Over het Friese land: Waar ben je graag? Wat doet het met je? Waar vind je troost? Vertel er eens over.

Antwoorden werden door Baukje Spaltro verwerkt tot tekenvragen en gaven een eerste beeld van wat er zou gaan komen.

In januari 2018 kwamen er op 6 verschillende plaatsen mensen bijeen om woorden te geven aan het Friese land en hun Stemmingen. Vervolgens werd er getekend en daarna kwam het schilderen. Onder aanmoediging van Baukje Spaltro werd steeds meer de diepte gezocht, zodat iedere deelnemer uit kwam bij haar/zijn essentie. In haar atelier in Amsterdam maakte Baukje een ruwe schets van dit alles.

Toen begon het avontuur pas echt. In Heerenveen, Sneek, Drachten, Franeker en op twee plaatsen in Leeuwarden kwam er een groot frame met een doek. Nadat het geschuurd was en er een fluorescerende onderlaag op was aangebracht konden de deelnemers in kleine groepjes verder met hun eigen werk. Uiteraard in samenwerking. Regelmatig was er overleg over hoe verder te schilderen.

Inmiddels deden ook 2 gesloten afdelingen mee.  Juist voor de mensen daar vonden we het belangrijk dat ze de gelegenheid kregen om mee te doen. Uiteindelijk werden er negen doeken aan elkaar gelast in Heerenveen en met behulp van een aantal vrijwilligers in mei opgehangen aan een speciale  truss in een grote  tent. Hier werd het tot een geheel gemaakt. Vanuit de hele provincie kwamen de deelnemers om het af te maken.

Bij dit proces kregen we steun van kunstenares Petra Berbée, en een aantal creatief therapeuten.

Het mooie van de community was, dat uiteindelijk alle verschillen wegvielen tot een geconcentreerde groep kunstenaars, in een  plezierige sfeer en samenwerking. Leefwerelden werden met elkaar verbonden.