Achtergrond

Publiciteit

Tijdens de expositie in 2018 hebben we veel aandacht gehad van de pers.

Er verschenen artikelen in Zin in Zorg, de  Trouw, Leeuwarder Courant, Deviant, de Moanne, Friesch Dagblad, diverse Huis-aan Huis-bladen, Podium (krant voor en door clienten), de Baat (personeelsblad GGZ). Wij waren blij met onze eigen verslaggeefster als ervaringsdeskundige.

Omroep Friesland maakte een uitgebreide reportage en Piet Paulusma presenteerde Piet's Weerbericht vanuit onze tent.

De erkentelijkheid voor ons project zat in de waarderende woorden. Een echt Mienskips project, origineel en met een duurzame boodschap.

Veel gasten bezochten onze expositie in 2018 en lieten in het gastenboek een boodschap achter. Jong en oud waren er. Familieleden en bekenden. Mensen uit Franeker, Drachten ,Friesland maar ook uit Nederland , Indonesie, Curacao, Italie, Belgie etc.

We verwachten ook in Drachten heel wat bezoekers te kunnen verwelkomen. Onze publiciteitscampagne zal starten in Smallingerland en Opsterland.

Verder over heel Friesland en Nederland.

We maken gebruik van mooie give-aways, folders en posters. En deze keer doen we dit samen met museum Drachten!

 

 

 

 

Er zijn nog geen berichten.