doel

Droom je ervan om een duik te nemen in de zee van spanning en entertainment? Je kunt tegenwoordig veel online games op internet vinden, waaronder het vrij moeilijk is om de beste te kiezen. Ik raad je aan om de book of ra slot te proberen. Elke gokker zal het waarderen. Niet alleen daarvoor is het geschikt voor computer, tablet en ook voor telefoon, maar dat is IOS en Android zijn acceptabel. U kunt op elk moment van uw favoriete spellen genieten – in het openbaar vervoer, tijdens het wandelen, op weg naar het werk of thuis. Als het op functionaliteit aankomt, verschilt de mobiele versie van de site niet van de computerwebsite. Je kunt de klok rond, zeven dagen per week gratis spelen, waar ook ter wereld. Haal alle twijfel weg, je bent het waard om te winnen! Doel | Panorama Franeker

Doel

De stichting heeft haar doel in de statuten als volgt omschreven: Wil je weten hoe je zo snel mogelijk kunt winnen? Speel nu met signifiant free spins no deposit casino uk. Im or her can be veel geld en plezier!

  1. Dat ook (ex-)psychiatrische cliënten op een voor hen passende, zingevende wijze een bijdrage moeten kunnen leveren aan het project Culturele Hoofdstad *) Leeuwarden-Fryslân 2018.
  2. Daarnaast beoogt de Stichting het vergroten van de maatschappelijk acceptatie van psychiatrische ziekten bij de ‘gewone’ burger.
  3. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  4. De stichting beoogt het algemeen nut.
  5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het Friese landschap in de vorm van Mental Landscapes **) te laten schilderen door (ex-)psychiatrische cliënten als zingevend proces en vervolgens deze kunst tentoon te stellen voor een breed publiek gedurende langere tijd.
  2. De expositie te ondersteunen met sfeermuziek, bewegende beelden en teksten gemaakt door (ex-) psychiatrische cliënten en hun naasten ten behoeve van herstel en de-stigmatisatie.
  3. Het betrekken van de Fryske – en/of Franeker gemeenschap bij deze kunstbeleving middels concerten en/of andere manifestaties.

In de statuten is verder expliciet vastgelegd dat ‘het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting’ niet tot de doelstellingen behoort.  De statuten kunt u hier inzien.

*) Hiermee wordt aangesloten op het thema van de Iepen Mienskip (open gemeenschap of samenleving), dat het motto vormt van het Culturele Hoofdstad-jaar dat Friesland in 2018 beleeft. Graag draagt de stichting bij aan dat thema met een project dat een brug wil slaan naar mensen met een psychiatrisch probleem.

**) Mental landscapes zijn beelden, voorstellingen of blauwdrukken van hoe iemand het landschap om hem heen waarneemt, ervaart of begrijpt. Mental landscapes zijn abstracties van de werkelijkheid die de stemming van iemand tot uitdrukking kunnen brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *