Verslagen

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2016

De activiteiten hebben zich in 2016 enerzijds gericht op inhoudelijke zaken: op welke wijze (ex)psychiatrische patiënten op een voor hen passende wijze een bijdrage zouden kunnen leveren aan het project Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Anderzijds moesten veel zaken op organisatorisch gebied worden geregeld. Het verslag kunt u hier inzien