Partners

De stichting is voornemens om met allerlei organisaties verschillende samenwerkingsvormen aan te gaan. Deze plannen moeten nog nader worden uitgewerkt.

De GGZ-Friesland heeft bijvoorbeeld toegezegd om de stichting op allerlei manieren te willen faciliteren, zoals het beschikbaar stellen van een terrein (Groot Lankum in Franeker), het organiseren van de catering, de bewaking, het beschikbaar stellen van ruimtes, enz.

Andere instanties en organisaties waarmee overleg gaande is over samenwerking zijn bijvoorbeeld:

  • Gemeente Franekeradeel,
  • Provincie Friesland,
  • Het Eise Eisinga Museum,
  • Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018,
  • Culturele organisaties/verenigingen binnen de gemeente Franekeradeel,
  • Enz., enz.

Baukje Spaltro: rechterdeel drieluik ‘De verbinding’