Organisatie

Statutaire naam van de stichting: Stichting Panorama Fryslân-Franeker 2018.

RSIN / Fiscaal nummer: 857071634.
Nummer Kamer van Koophandel: 67550789.

De hoofdlijnen van de organisatie van het project InsideOut zijn weergegeven in een organogram.   << Het organogram kunt u hier inzien>>

De organisatie is zo opgezet dat de zeven leden van het bestuur tevens lid zijn van een of meerdere projectteams teneinde deze uitvoerende teams goed te kunnen aansturen indien nodig. In totaal zijn er zes projectteams geformeerd.

De verschillende functies zijn als volgt verdeeld:

 • Sita Reinsma
  (Voorzitter tevens lid financieel team en public relations team)
 • Anda Tjepkema
  (Secretaris tevens lid artistiek team)
 • Paul Ike
  (Penningmeester tevens lid financieel team en bouwteam)
 • Thea Gerritsen
  (Bestuurslid tevens lid zingevingsteam en het bouwteam)
 • Katja Westra
  (Bestuurslid tevens lid public relations team)
 • Hennie Jongsma
  (Bestuurslid tevens lid artistiek team)
 • Reinier Jonker
  (Bestuurslid tevens lid zingevingsteam)

In een latere fase wordt ook nog een expositieteam gevormd voor het uitvoerende werk tijdens de expositie in 2018.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en ook geen reiskostenvergoedingen.

Raad van Advies (RvA)

 • Jose Gerritsen, organisatieadviseur.
 • Koen Eekma, directeur AFÛK, Leeuwarden.
 • Trija Niks, organisatieadviseur, Sebaldeburen.
 • Olaf van der Heide, directeur financiën Kwadrantgroep Drachten.

Comité van aanbeveling (CvA)
Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

 • Noraly Beyer, redactrice en presentatrice (voorheen o.a. Wereldomroep en NOS-journaal).
 • Ola Mafaalini, toneelregisseur, voorheen artistiek leider en algemeen directeur van het Noord Nederlands Toneel (NNT).
 • Jouke van Dijk, voorzitter Waddenacademie en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RU-Groningen.
 • Ineke Nijboer, oud inspecteur gezondheidszorg Noord-Nederland.
 • Diana Monissen, voorzitter Raad van bestuur Princes Máxima Centrum voor Kinderoncologie.
 • Gabriël Anthonio, voorzitter Raad van bestuur Verslavingszorg Noord-Nederland.
 • Luts Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA (tot 23 maart 2017).