Achtergrond

Publiciteit en gastenboek

Tijdens de expositie hebben we veel aandacht gehad van de pers.

Er verschenen artikelen in Zin in Zorg, de  Trouw, Leeuwarder Courant, Deviant, de Moanne, Friesch Dagblad, diverse Huis-aan Huis-bladen, Podium (krant voor en door clienten), de Baat (personeelsblad GGZ). Wij waren blij met onze eigen verslaggeefster als ervaringsdeskundige.

Omroep Friesland maakte een uitgebreide reportage en Piet Paulusma presenteerde Piet’s Weerbericht vanuit onze tent.

Mind, het Platform voor de Geestelijke Gezondheidszorg maakte melding van ons initiatief evenals Ypsilon.

Van LF 2018 kregen we de mogelijkheid aangeboden om een one-minute film te maken bij de start van ons project door video brouwers.

Artesan Creatives heeft ons tijdens het proces gefilmd.

We waren blij verrast met een bijdrage/prijs  vanuit het Mienskipfûns: 2018 euro vrij te besteden.

 Maar de erkentelijkheid voor ons project zat in de waarderende woorden. Een echt Mienskips project, origineel en met een duurzame boodschap.

Veel gasten bezochten onze expositie en lieten in het gastenboek een boodschap achter. Jong en oud waren er. Familieleden en bekenden. Mensen uit Franeker, Friesland maar ook uit Nederland , Indonesie, Curacao, Italie, Belgie etc.

Een paar speciale gasten willen we hier noemen:

De heer Hans Looijen, directeur van het Museum voor de Geest (Dolhuys), en tevens samensteller van de Outsider Art expositie in de Hermitage in Amsterdam. Hij bezocht onze expositie een paar keer en bij de laatste gelegenheid kon hij een portfolio in ontvangst nemen met maar liefst 60 individuele bijdrages van onze kunstenaars. 

De mensen van de Kening State, die regelmatig langs kwamen, al dan niet op de duofiets. De bewoners van de Roordastate.

De ambassadeur van het Dela Goede Doelen Fonds

De beleidsambtenaar van de Gemeente Leeuwarden, evenals een delegatie van het Mienskipfuns.

Een aantal van de bewoners van het terrein die zo langzamerhand steeds meer bij ons betrokken raakten en uiteindelijk de taak van gastheer en gastvrouw op zich namen.

Dan was er het kunstzinnige paard wat plots in de tent verscheen, de diverse honden,  en niet te vergeten Ronny Leistra uit Sneek die op zijn prachtige  beschilderde bakfiets bij ons kwam.

 

 

Er zijn nog geen berichten.