Financiën

Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 23-12-2016 (oprichtingsdatum) tot en met 31-12-2017. Dit betekent dat pas in het voorjaar 2018 voor het eerst de balans en de staat van baten en lasten kan worden overlegd.

In artikel 8 van de statuten staat nauwkeurig beschreven op welke wijze de jaarrekening tot stand komt. Artikel 8 van de statuten kunt u hier downloaden:  Artikel 8 kunt u hier inzien.

Hieronder ziet u verder de lijst van instanties, bedrijven en fondsen die inmiddels subsidie hebben toegezegd:

 • Iepen Mienskipsfûns.
 • Prijs uitgereikt door de Stichting Culturele Hoofdstad 2018, in samenwerking met de  provinsje Fryslân.
 • Stichting Vrienden van de GGZ-Friesland.
 • Gemeente Franekeradeel
 • Gemeente Dantumadeel
 • Gemeente Dongeradeel
 • Gemeente Ferwerderadiel
 • Gemeente Kollumerland
 • Gemeente Smallingerland
 • Gemeente Sudwest-Fryslân
 • Gemeente Leeuwarden (subsidie Community Art)
 • Ars Donandi (Yske-Walther Fonds).
 • Maatschappij tot nut van het Algemeen.
 • P. W. Janssen’s Friesche Stichting.
 • Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân.
 • Stichting Familie Wetterauw.
 • Stichting het Diaconessenhuis Leeuwarden.
 • Dela Goede Doelenfonds.
 • Stichting Rotary Club Franeker.
 • ABN AMRO Cultuurfonds.
 • Stichting Het Klaarkampster Weeshuis Franeker.
 • Ferwerda Beveiliging BV
 • Donateurs (particulieren).

Baukje Spaltro: linkerdeel drieluik ‘De verbinding’