ANBI

De stichting Panorama Fryslân-Franeker 2018  is per 1 januari 2017 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger eveneens geen schenkbelasting te betalen.

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

De giften aan de stichting worden apart vermeld in de administratie. De giften worden door ons alleen besteed aan het algemeen nuttige doel van de stichting.

Voor nadere informatie over de ANBI-status wordt verwezen naar de belastingdienst. De stichting voldoet aan de elf eisen die de belastingdienst stelt aan ANBI’s.